Cedron klub

LogoCedron2015

O nás

Pred založením OZ Cedron klub, nieslo naše spoločenstvo kamarátov názov Klub vychádzajúcich volejbalových hviezd, keďže našou prioritou boli volejbalové stretnutia. Každý víkend, a to najmä v sobotu, boli organizované tréningy, na ktorých sa zúčastňovali ľudia z okolitých obcí a miest. Maximálny počet ľudí na týchto stretnutiach nepresahoval 12 ľudí. Dnes po rozšírení a propagácii sa volejbalové akcie organizujú každý víkend, v sobotu a v nedeľu a min. počet hráčov sa zvýšil o polovicu. Neustále nás kontaktujú mladí ľudia, ktorí majú chuť ísť sa zabaviť a zašportovať. Medzi nimi sú aj bývalý volejbalový hráči, ktorí nás svojimi skúsenosťami obohacujú a usmerňujú a tak sa z našich členov stávajú viac ako len rekreační športovci, ktorí podávajú zaujímavé športové výkony. Naším prioritným cieľom je, aby sa ľudia, najmä dnešná mládež, vyhla nástrahám virtuálneho elektronického sveta a médií, ktoré pôsobia negatívne hlavne na naše zdravie. Aby sa ľudia neustále podieľali na rôznych športových podujatiach a hlavne stretávali sa a spoznávali nových ľudí. Na základe pozitívnych ohlasov a záujmu, sme sa rozhodli založiť naše občianske združenie, ktoré vynaloží všetku snahu na dosiahnutie svojich cieľov.Cieľom združenia je vytvárať materiálne, technické a organizačné podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských, športových a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny mikroregiónu Cedron a okolitého regiónu.

Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

  • organizácia športových aktivít vo forme tréningov ako aj súťažných podujatí v rôznych odvetviach športu, (volejbal, pinpong, kolky, spoločné lyžovačky, turistika)
  • organizovanie aktivít za účelom zvýšenia dostupnosti možností kultúrneho vyžitia v regióne
  • organizácia voľno časových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne, workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu
  • spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR a v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komuniít obdobného zamerania.